شورای سیاستگذاری مرکزآموزش علمی کاربردی

این جلسات با حضور میثم مظفر رئیس شورای سیاست گذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان و اعضای شورا به صورت دوره ای برگزار می گردد. از مهمترین اهداف این شورا :

1- تدوین و طراحی دوره های جدید درسی در قالب تک پودمان و برنامه های درسی (برای کاربری های مختلف تاکسی)

2- برنامه ریزی و زمینه سازی ایجاد انگیزه لازم برای ورودی های جدید به ناوگان برای عملیاتی شدن اهداف آموزش

3- به کارگیری اساتید توانمند در حوزه های آموزشی

4- تدوین محتوای جامع وفنی برای دروس مورد نیاز و توسعه رشته های جدید با قابلیت همسوئی با بازار کار، ارتقاء و توسعه کیفی سطح آموزش ها

5- ضرورت برقراری دوره های آموزشی تاکسیرانان به صورت مستمر ویژه همه تاکسیرانان فعال در سیستم

6- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران، تدوین نظام جامع بانک اطلاعاتی و ... می باشد


شورای گسترش مرکز آموزش علمی کاربردی

این اجلاس با هدف تدوین و نگارش آئین نامه اجرایی آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران به منظور ارتقای کیفی سطح خدمات رسانی تاکسیرانان به شهروندان گرامی، نحوه آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی قبل از شروع فعالیت و خدمات رسانی در سطح شهر با ریاست حسن اشتری رییس مرکز آموزش علمی کاربردی و اعضای شورا در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی برگزار می گردد .