مسابقه قرانی


جهت شرکت در مسابقه کتابخوانی «برای کتاب خدا» (دریافت فایل کتاب) لازم است ابتدا فایل کتاب را دریافت نموده و با دقت مطالعه نمایید؛ سپس فایل سؤالات را دریافت کرده (دریافت فایل سوالات)و به سوالات پاسخ دهید. برای ارسال پاسخ مسابقه، گزینه‌های صحیح را در قالب یک عدد 10 رقمی، از چپ به راست، به شماره 09121495305 ارسال کنید.
زمان شرکت: تا پایان وقت اداری 29 آبان ماه 96