معرفی برنامه های فرهنگی:

از آنجا که این برای مرکز علاوه بر وظایف ذاتی رسالت های دانشگاهی خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران نیز مأموریت ها و رسالت هایی متصور گردیده است لذا برنامه های فرهنگی مرکز در سه محور زیر تدوین و اجرا می گردد:

 1. فعالیت های فرهنگی دانشگاهی ویژه دانشجویان و اساتید
 2. حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان
 3. فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه ناوگان تاکسیرانی

                                                      

 • اهم برنامه های فرهنگی در دو محور نخست:
 1. انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان
 2. انجمن های علمی دانشجویان
 3. تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی
 4. نشریات دانشجویی
 5. دبیرخانه شوراهای تعامل و فرهنگی و اتاق فکر
 6. برگزاری نشست های علمی و کرسی های آزاد اندیشی
 7. برگزاری برنامه های فراغتی و اردوهای دانشجویی
 8. دبیرخانه جشنواره های فرهنگی، ورزشی و هنری دانشجویان در مرکز
 9. دبیرخانه المپیادهای علمی و ورزشی دانشجویی در مرکز

 

 • اهم برنامه های فرهنگی در محور سوم:
 1. جشنواره تاکسیرانان برتر
 2. جشنواره رالی تاکسی
 3. جشنواره آموزش های شهروندی مشکات تاکسیرانی
 4. تولید و پخش روزانه برنامه رادیو تاکسی از شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران
 5. تولید و انشتار ماهنامه همشهری تاکسی
 6. تولید و پخش سریال تلویزیونی سلام تاکسی به کارگردانی رامبد جوان
 7. تولید و پخش مسابقه تهران تاکسی
 8. ویژه برنامه های فرهنگی و ترویجی خط سفید، سطل آبی
 9. ویژه برنامه های مناسبت های مذهبی و ملی
 10. تولیدات رسانه ای و مکتوب
 11. ...