مشاوره

آيين نامه مشاوره

   پيچيده شدن زندگي و تحول جامعه از حالتي ساده به وضعيتي صنعتي، در جوار منافع بي شمار آن براي انسان مشکلات متعددي را نيز پديد آورده است . امروزه تصميم گيري در زمينه هاي گوناگون زندگي، همچون گذشته ساده نيست و به اطلاعات پيچيده، دقيق و جامع نياز دارد. انسان در اين دنياي پيچيده، متحول و در عين حال پر از ابهام بدون کمک موثر افرادي دلسوز و آگاه و علاقمند، نمي تواند خود را بخوبي بشناسد و هويت موفقي را شکل دهد نكته ديگر ساختار ويژه دانشگاه جامع علمي كاربردي است كه تعامل دو سويه قوي بين اشتغال و تحصيل را مي طلبد . نخبه و خبره پروري براي تمدن اسلامي ايراني اقتضا مي كند فعاليتهاي راهنمايي و مشاوره در تمام ابعاد فرد را در شناخت خود و تصميم گيري مناسب و حل مشکل ياري دهد . بديهي است با افزايش تعداد دانشجويان بر نوع و ميزان مسايل و مشکلات آنان در زمينه هاي گوناگون افزوده مي شود و اينجاست که ضرورت تاسيس مراکز و كانونهاي مشاوره و راهنمايي اهميت خود را نشان مي دهد.

اهداف و سياستها

 • پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي. ارتقاي سلامت روان دانشجويان.
 • راهنمايي دانشجو در جهت شناخت صحيح تواناييها و مشکلات خود در زمينه مسائل رواني ، عاطفي و عقيدتي،‌ اجتماعي ‌شغلي.
 • بالابردن سطح سازگاري با محيط و توسعه روابط سالم .
 • ارتقاء اخلاق سازماني و كيفيت روابط و تعاملات سازنده انساني بين كارمندان ، دانشجويان و اساتيد.
 • ارتقاء سطح دانش و بينش دانشجويان در زمينه مسائل فردي مرتبط با نيازهاي جامعه دانشجويي، مسائل خانوادگي و اجتماعي
 • افزايش توانمنديهاي دانشجويان براي مقابله با بحرانها و آسيبها
 • راهبردهاي فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي و ترويجي
 • بررسي عوامل خطر و آسيب هاي رواني اجتماعي درميان دانشجويان
 • ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي آموزشي، مشاوره اي
 • شناسايي افراد نيازمند به راهنمايي و مشاوره
 • بررسي راههاي پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي و روشهاي ارتقاي بهداشت و سلامت  روان
 • تهيه بانک هاي اطلاعاتي راجع به مراجعان به مراکز مشاوره ، کارشناسان و متخصين مراکز مشاوره
 • تهيه ( بروشور ، بولتنهاي آموزشي ، پوستر ، سمينار، همايش و نشست ها ) به مناسبتهاي مختلف نظير روز جهاني بهداشت ، روز جهاني مبارزه با مواد مخدر و غيره
 • تهيه و ارسال بولتن هاي آموزشي براي دانشجويان با موضوعات مورد نيازي چون راه کارهاي     موفقيت افزايي ، تقويت اعتماد به نفس ، ازدواج و همسرگزيني، روابط سالم، هويت ديني و ملي ، موانع رشد و پيشرفت و غيره
 • تهيه و ارسال CDهاي آموزشي پيرامون موضوعات مختلف مرتبط با سلامت روان و پيشگيري و مقابله با آسيب ها به مراكز و موسسات تحت پوشش
 • برگزاري کارگاههاي آموزشي براي رابطين واحدهاي استاني .مسئولين کانونها و مناطق، دانشجويان و کارمندان دانشگاه
 • برگزاري کارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان و کارمندان و يا گنجاندن واحد مهارتهاي زندگي در واحد درسي ( 2 واحد نظري و 1 واحد عملي)
 • تهيه پوشه (PORFOLIO) براي دانشجويان سالم و نيازمند خدمات
 • تهيه فرم سنجش عملكردي دانشجويان به منظور تشخيص مشكلات آنان و تصميم گيري لازم پيرامون آن
 • ساختار تشكيلاتي و وظايف مركز مشاوره دانشگاه جامع

نياز دانشجويان به خدمات راهنمايي و مشاوره و ماهيت تخصصي و خاص اقدامات مشاوره اي ايجاب مي‌کند واحد مرکزي مشاوره جهت ايفاي وظايف زير بيش از پيش حضور علمي و تخصصي خود را فعال و گسترده سازد.

وظايف مركز

1- برنامه ريزي کلان براي زيرمجموعه دانشگاهي .

2- تسهيل ، تسريع و هدايت فعاليتهاي مشاوره اي.

3- انجام هماهنگي لازم بين کانونها ، واحد استاني و مركز مشاوره دانشگاه .

4- نظارت بر فعاليت کانون ها .

5- توانمند سازي كانونهاي مشاوره با پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري.

6- اطلاع رساني سياستها .

7- تدوين و انتشار الكترونيكي جزوات و بروشورهاي آموزشي ، ضميمه مشاور در نشريه جامع.

ساختار تشكيلاتي مركز مشاوره دانشگاه

1- مسئول مركز مشاوره دانشگاه

2- دو نفر كارشناس

3- كميسيون مشاوره

وظايف مسئول مركز مشاوره دانشگاه جامع

1- تدوين پيش نويس سياستهاي اجرايي جهت پيشنهاد به كميسيون مشاوره

2- ساماندهي و مديريت مركز مشاوره

3- تعامل موثر با واحد مركزي مشاوره وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

4- تعامل موثر با مراكز مشاوره دانشگاههاي ديگر

5- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات كميسيون تخصصي در مراكز

دعوت از متخصصين كارشناسان براي همكاري در كميسيون مشاوره مركز جهت ارايه خدمات، مشاوره اينترنتي و مشاور تلفني

اعضاي کميسيون مشاوره دانشگاه جامع علمي-كاربردي

1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جامع علمي- كاربردي ( رياست شورا)

2- مسئول مركز و مشاوره دانشجويي دانشگاه جامع علمي-كاربردي ( دبير شورا)

3- مدير امور تربيت بدني

4- مدير امور فرهنگي

5- مدير امور دانشجويي

6- دو نفر از متخصصين مشاوره ، روان شناسي و مسائل مذهبي عقيدتي

7- يكي از مسؤولين يا كارشناسان مركز مشاوره موسسه­ي آموزشي صنعت آب و برق

8- يكي از مسؤولين يا كارشناسان مركز مشاوره موسسه­ي جهاد كشاورزي

9- مسؤول نهاد نمايندگي ولي‌فقيه يا نماينده وي

وظايف كميسيون مشاوره سازمان مركزي

اين كميسيون وظيفه سياستگذاري ، تعيين خط مشي و راهبردها ،‌مشخص نمودن اولويتهاي اجرايي را برعهده دارد.

ساختار تشكيلاتي و وظايف واحدهاي استاني

وظايف

1- دريافت و ابلاغ دستورالعمل هابه کانونها و نظارت بر دستورالعمل هاي مرتبط با واحد استاني

2- نظارت بر فعاليت هاي مختلف کانونها و ارايه گزارش

3- تهيه بانک اطلاعاتي از متخصصين استاني و شهرستاني ( فوق ليسانس و دکتري روانشناسي ، مشاوره و مسائل عقيدتي) و ارائه اطلاعات و اسامي آنها به کانونها

4- كمك به تشكيل هسته مشاوره چرخشي به حسب مورد براي مراکزي که امکان تشکيل کانون مشاوره ندارند.

5- برنامه­ريزي جلسات پرسش و پاسخ ، نشستهاي علمي در زمينه مسائل بهداشت روان ، مسائل عقيدتي، آسيبهاي اجتماعي و غيره

6- راه اندازي هسته راهنماي تلفني در هر واحد استاني با اعلام زمان پاسخگويي به دانشجويان

ساختار تشكيلاتي واحدهاي استاني

1- در هر واحد استاني نماينده معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به­عنوان «رابط استاني مشاوره» وظايف فوق را انجام مي­دهد.

2- در هر واحد استاني"شوراي مشاوره" با ترکيبي از كارشناس دانشجويي واحد استاني، دو نفر از متخصين مشاوره و رابط ميهمان از مراكز آموزشي تشکيل مي شود تا به بررسي مسائل و مشکلات خاص مراکز واحد استاني بپردازد.

بخش پنجم : ساختار تشكيلاتي و وظايف کانون مشاوره دانشجويي مراكز آموزشي عالي علمي-كاربردي

وظايف:

1- جلب مشارکت دانشجويان در زمينه فعاليتهاي بهداشت رواني و جلب مشارکت مراکز حمايتي براي ارجاع دانشجويان نيازمند به آنان

2- برگزاري کارگاههاي آموزشي براي دانشجويان در موضوعات مختلف در حوزه مشاوره و بهداشت روان

3- برقراري ارتباط موثر با ديگر واحدها و مراکز مشاوره دانشگاهي براي کمک به حل مشکلات دانشجويان

4- جمع بندي اطلاعات پيرامون مشکلات مسائل هر مرکز و ارسال گزارش فعاليت سالانه به مركز مشاوره دانشگاه

5- راهنمايي و ارائه خدمات روانشناختي براي حل مشکلات تحصيلي ، خانوادگي ، شغلي و عقيدتي، توسعه روابط سالم اجتماعي و افزايش سازگاري، ارتقاء سطح بهداشت رواني در ميان دانشجويان

 

 

 

سازمان تشکيلاتي کانون مشاوره

1- كانون مشاوره دانشجويي زير نظر معاون دانشجويي مركز آموزشي يا موسسه­ و با هماهنگي واحد مركزي مشاوره تشکيل مي گردد.

2- مراكزي كه حداقل داراي 300 نفر دانشجو مي­باشند ملزم به تشكيل كانون مشاوره هستند.

3- مسئوليت کانون مشاوره به عهده فردي با حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و ترجيحاً رشته­ي روانشناسي و مشاوره به پيشنهاد مركز/ موسسه آموزش عالي و تاييد دفتر واحد استاني مي‌باشد.

4- مراكزي كه تعداد دانشجويان آنها كمتر از 300 نفر مي‌باشد مي­توانند از كارشناسان همان مركز به شرط داشتن شرايط لازم در بند قبل، و با هماهنگي واحد استاني به­عنوان «رابط مشاور» استفاده نمايند.

5- بكارگيري مشاورين و كارشناسان سازمانهاي دولتي يا وابسته به شركتها در مراكز آموزشي با رعايت دستورالعمل‌هاي اجرايي مركز مشاوره دانشگاه بلامانع است.

مقررات اجرايي و تامين بودجه

1- از آنجا كه بخشي از امتياز فاز سوم انسجام بخشي فعاليت دانشجويي فرهنگي به توسعه كمي و كيفي كانونهاي مشاوره تخصيص يافته است ،‌لازم است مراكز تحت نظارت براي بهره مندي از اين امتياز نسبت به راه اندازي و يا گسترش فعاليتهاي مشاوره اي اقدام نمايند.

2- هر مرکز با حداقل 300 دانشجو نياز به کانون مشاوره مستقل دارد و در صورتي که تعداد دانشجويان به حد نصاب فوق نرسد بنا به توافق بين مراکز همجوار ، يکي از مراکز عهده دار تشکيل کانون خواهد بود.

3- مراكزي كه تعداد دانشجويان آنان به تعداد 300 نفر نرسد مي­توانند با هماهنگي واحد استاني از هسته مشاوره چرخشي استفاده نمايند.

آيين­نامه تشكيل مركز مشاوره دانشگاه جامع علمي- كاربردي، واحدهاي استاني و كانون­هاي مشاوره، مستقر در مراكز يا مؤسسات آموزشي تحت نظارت در 5 بخش و 9 ماده در شوراي فرهنگي دانشگاه طرح و پس از بررسي، در تاريخ 18/7/1385همزمان با سالروز تأسيس دانشگاه جامع علمي كاربردي و در آستانه ميلاد مسعود امام حسن مجتبي (ع) به تصويب نهايي رسيد.

 

 

مرکز مشاوره دانشجویی

     مرکز مشاوره   با هدف پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان تشگیل می شود

اهداف

- پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت وسلامت

اهداف اختصاصی

راهنمایی دانشجو درجهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود

- راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب

- راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج

- افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی و توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

- ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی یان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی

- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی و جامعه ی

- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در از طریق توجه به عوامل تامین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان

آئین نامه تشکیل مراکزمشاوره دانشجوئی وظایف مرکز مشاوره دانشجویی ها را به شرح ذیل مشخص نموده است که مرکز مشاوره نیز در پی تحقق این مهم انجام وظیقه می نماید:

- بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها ، هدایت تحصیلی و حرفه ای دانشجویان

- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان درمورد مسائل روانی - اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحب نظر در مسائل روانشناسی ، مشاوره ، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی

- مشاوره به دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی ، بهبود روابط اجتماعی

- ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل ، خانواده ، ازدواج ، شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان

- برقراری ارتباط موثر با سایر واحدهای ی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان

- تحقیق در باره مسائل و مشکلات دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب زا

- جمع بندی مسائل و مشکلات دانشجویان در ابعاد روانی - اجتماعی .

- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای دانشجویان و یان با هدف ارتقاء سطح بهداشت روانی آنان

- ارائه نظرات کارشناسی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان به مسئولان و وزارت متبوع

- شناسائی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها برحسب ضرورت

- جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی