اهدف کانون

اهدف کانون:

۱- جذب و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه؛

۲- تقویت حس مشارکت خوبی و نیکوکاری بین جوانان دانشجو و کمک به وفاق و همدلی بین قشر دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده؛

۳-  کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی؛

4- بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان با هلال احمر پس از فراغت از تحصیل؛

5- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش؛

6- همکاری داوطلبانه در فعالیت های فوق برنامه برای دانشجویان؛

7- تحت پوشش قرار دادن کلیه فعالیت های فوق برنامه ای واحد نظیر مسابقات ورزشی، برنامه های فرهنگی و …