کانون هلال احمر

 
  هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک موسسه عام المنفعه وسازمان کمک رسانی به طبقه محروم و گرفتار میباشد.
  امام خمینی(ره)

  از همه کسانی که در هلال احمر مشغول کارهای تلاشگری و پشتیبانی و خدمت به مردم هستند از یکایک آنها تشکر میکنم.
  حضرت آیت ا... خامنه ای