به منظور افزایش سطح سلامت جسمی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان فعالیت های فرهنگی این مرکز در قالب های زیر سازماندهی می گردد:

  1. ارائه خدمات ورزشی در امکان ورزشی تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
  2. برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی بر اساس دستور العمل های صادره از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی
  3. حمایت از تشکیل و فعالیت انجمن های ورزشی
  4. حمایت از حضور دانشجویان و تیم های دانشجویی مرکز در مسابقات قهرمانی رسمی دانشجویی و کشوری

 

 

مشاهده فرم گواهی اشتغال به تحصیل

govahi.doc

فرم تایید سلامت ورزشکاران اعزامی

http://salamat.pdf

فرم پیشینه و علایق ورزشی دانشجویان

http://pishineh.pdf

اطلاعات اماکن ورزشی

http://salon.pdf

آئین نامه تشویق دانشجویان نخبه ورزشی

http://tashvigh.pdf

آئین نامه پرداخت حق الزحمه کادر فنی و اجرایی