شرح وظایف مدیریت فرهنگی دانشجویی:


از آنجا که رسالت دانشگاه ها تربیت و پرورش نسل آينده ساز کشور است و می بایست در جهت ایجاد نسلی متشکل از جوانانی متدين، متعهد، متفكر، خلاق با قدرت تجزيه و تحليل مسائل محيطي با تفكري انتقادي و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت خود و ديگران قدم بردارد؛ مدیریت فرهنگی و دانشجویی تلاش مي كند بستري مناسب جهت پرورش دانشجويان در ابعاد جسمي، معنوي و فكري برپايه تعليم و تربيت اسلامي فراهم آورد .

 از اينرو درجهت برآوردن نيازهاي رفاهي، معشيتي، فرهنگي و ورزشي دانشجویان فعاليت خود را در قالب ايجاد كانونهاي علمي ، هنري ، فرهنگي ، حمايت از تشكلهاي ساسي و صنعتي تأمين خوابگاههاي مناسب ، منابع و امكانات فرهنگي ، برپايي همايش و جشنواره ها ، كلاسهاي فوق برنامه ، اردوها ، تأمين وامها و بيمه هاي دانشجويي امكانات ورزشي و خدمات مشاوره اي با تكيه براصول اخلاقي و اسلامي ، رعايت عدالت اجتماعي و رضايتمندي دانشجويان انجام پیگیری می نماید.

 

اهداف كلان مدیریت دانشجويي و فرهنگي:

ايجاد بستر جهت تعميق و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در دانشگاه تأمين امكانات رفاهي ، فرهنگي ، ورزشي و مشاوره اي متناسب با استانداردهاي كشوري جهت كليه دانشجويان ايجاد زمينه مناسب به منظور مشاركت دانشجويان علاقمند به فعاليتهاي سياسي ، فرهنگي و اجتماعي طبق شاخصهاي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

 

شرح وظايف مدیریت:

 1. برنامه ريزي جهت ايجاد بستر مناسب به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي تحقيقي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و هنري دانشجويان؛
 2. ارائه خدمات دانشجویی بر اساس دستورالعمل های صادره مربوط به وضعيت امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي دانشجويان؛
 3. تأمين اعتبارات لازم به منظور توسعه و تجهيز اماکن فرهنگی، ورزشی و مشاوره اي؛
 4. برنامه ريزي برگزاري كلاسهاي فوق برنامه ، مسابقات فرهنگي ، نمايشگاهها ، جشنواره ها و ..
 5. برنامه ريزي جهت اعطا تسهيلات مالي ، بيمه اي ، وامها و وسايل كمك آموزشي به دانشجويان ؛
 6. برنامه ريزي گسترش خدمات مشاوره اي در سطح مرکز؛
 7. برنامه ريزي به منظور توسعه ، ترغيب فعاليتهاي ورزشي در مرکز وبرگزاري مسابقات ، شركت در المپيادهاي ورزشي و …؛
 8. برنامه ريزي ارائه خدمات تغذيه اي ( سلف سرويس ) مناسب به دانشجويان ؛
 9. ايجاد كانونهاي دانشجويي و تقويت كانونهاي موجود در راستاي جلب مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي فرهنگي ؛
 10. حمايت از تشكلهاي اسلامي و بسیج دانشجويان؛
 11. ايجاد زمينه جهت رشد خلاقيتها و شكوفایي استعدادهاي دانشجويان در توليدات فرهنگي ( فيلم ، نشريات ، تئاتر و …. )؛
 12. برگزاري همايشها و تشكلهاي فرهنگي و اعزام دانشجويان به اینگونه همايشات در ساير دانشگاهها؛
 13. نظارت به رعايت قوانين اسلامي و ملي در دانشگاه و برنامه ريزي جهت رفع موارد تخلف، ارشاد و راهنمايي متخلفين؛
 14. ايجاد هماهنگي بين بخشي براي نيل به اهداف و تحقق وظایف در راستاي سياست كلي دانشگاه جامع علمی کاربردی؛

 

حوزه های فعالیت مدیریت دانشجویی فرهنگی:

 • فرهنگی
 1. انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان
 2. انجمن های علمی دانشجویان
 3. تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی
 4. نشریات دانشجویی
 5. دبیرخانه شوراهای تعامل و فرهنگی و اتاق فکر
 6. برگزاری نشست های علمی و کرسی های آزاد اندیشی
 7. برگزاری اردوهای دانشجویی
 8. دبیرخانه جشنواره های فرهنگی، ورزشی و هنری دانشجویان در مرکز
 9. دبیرخانه المپیادهای علمی و ورزشی دانشجویی در مرکز

 

 • خدمات دانشجویی
 1. خدمات صندوق رفاه دانشجویان:

ü      وام دانشجویی

ü      ارزاق دانشجویی

ü      بیمه دانشجویی

 1. صدور کارت دانشجویی
 2. مدیریت کار دانشجویی

 

 • خدمات تحصیلی:
 1. نقل و انتالات دانشجویی
 2. معافیت تحصیلی
 3. امور شاهد ایثارگران
 4. خدمات مشاوره ای
 5. فراغت تحصیلی
 6. هیات انضباطی

 

 • تربیت بدنی و اوقات فراغت:
 1. توسعه و مدیریت امکان ورزشی
 2. برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی
 3. انجمن های ورزشی