نظر به ظرفیت و نیازهای موجود در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران و با توجه به سیاست های کلان شهرداری تهران جهت ارتقاء سطح خدمات ناوگان تاکسیرانی و توسعه فرهنگ شهروندی به ویژه در حوزه سفرهای درون شهری، مدیریت آموزش های آزاد نسبت به طراحی و اجرای پودمان ها، دوره ها، کارگاه ها، کلاس ها و همایش های آموزشی ویژه اقشار زیر اقدام می نماید:

  1. - تاکسیرانان
  2. شهروندان (مسافرین)
  3. نیروی اسنانی فعال در حوزه مدیریت و نظارت بر ناوگان تاکسیرانی

 

برخی از این آموزش ها به عنوان آموزش های ضمن خدمت و تخصصی برای تاکسیرانان شهر تهران طراحی و اجرا می شود و تاکسیرانان پس از شرکت در این آموزش ها و قبولی در آزمون آن می توانند فعالیت های تخصصی خود را از پی بگیرند نظیر دوره های آموز شی بدو ورود، سرویس مدارس، سرویس فرودگاه و آموزش های ویژه تاکسیرانان غایب و یا متخلف.