طرح فراخوان حمایت مالی و معنوی از طرح های تحقیقاتی دانشجویان
نظر به اهمیت امر تحقیق و پژوهش در زمینه های ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و تاکسیران، مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در رابطه با  پایان نامه ها، تحقیقات و مطالعات دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکترا در داخل کشور که در محورهای  تاکسی و تاکسیرانی باشد حمایت های معنوی و مالی از دانشجویان محقق و پژوهشگر در این زمینه را به عمل خواهد آورد.
متقاضيان شرکت در این طرح (فراخوان) می توانند  طرح های  پژوهشی خود را به  سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهرتهران به آدرسttaxicast.com  ارسال  و یا با شماره تلفن 44294667 داخلی 110 تماس حاصل نمایند.
 

                  لینک کتابخانه