آشنایی با رشته های تحصیلی

رشته کاردان حرفه ای تاکسیرانی:

 

معرفی رشته:

حمل و نقل، محرک اقتصادی شهرها و اساس رشد و توسعه شهری است؛ از این جهت مسئله حمل و نقل و ترافیک یکی از مسایل اساسی و مهم کشور است که اجرای برنامه های توسعه در بخش خای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون تأمین نیازهای این بخش امکان پذیر نمی باشد.

از اینرو برنامه ریزی های جامع که در راس آن برنامه ریزی برای تربیت و تأمین نیروی انسانی آگاه و کاردان به امور حمل و نقل و ترافیک می باشد از اهم وظایف و تعهدات دستگاهی متولی امر حمل و نقل بشمار می آید تا بر اساس آن تعهدات خدمات خود را تضمین و کیفیت سطح خدمات رسانی مبتنی بر علم و دانش روز را عهده دار شوند.

 

قابلیت ها و توانمدی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 1. توانایی برقراری ارتبط موثر با مسافرین
 2. توانایی شناسایی شبکه های حمل و نقل
 3. شناخت مراکز علمی، تفریحی، مذهبی، گردشگری و ...
 4. توانایی نقشه خوانی و ITS
 5. توانایی فنی سرویس و نگهداری خودرو
 6. توانایی شناخت و رعایت مقررات تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی
 7. رعایت عوامل انسانی، ایمنی و بهداشت محیط کار
 8. رعایت استانداردهای محیط زیست
 9. و ....

 

مشاغل قابل احراز: تاکسیران

 

 

 

ضوابط پذیرش دانشجو:

 1. داشتن مدرک دیپلم متوسطه
 2. داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 3. داشتن شرایط خاص سازمان تاکسیرانی تهران

طول و ساختار دوره:

دوره کاردان حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی متشکل از مجموعه دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به دو بخش "آموزش در مرکز آموزش" و "آموزش در محیط کار" تقسیم می شود.

مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست.

این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.


رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو

 

معرفی رشته:

خودرو به عنوان یکی از وسایل نقلیه پر طرفدار، جزئی جدایی ناپذیر از ازندگی روزمره امروزی است. صنعت خورو به عنوان یکی از ارکان صنعتی کشور نقش کلیدی در صنعتی شدن ایران اسلامی ایفا می نماید، به گونه ای که صنعت مزبور پی قراول 60 صنعت دیگر می باشد. از این رو هرگونه تلاشی در جهت توسعه مهارت های مورد نیاز در زنجیره ارزش ساز خودرو می تواند موجبات ارتقاء این صنعت را فراهم آورد.

رشته کاردانی مکانیک خودرو رشته ای است که به منظور تربیت تکنسین مورد نیاز صنعت خودرو ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته در طول تحصیل با عملکرد خودرو و مجموعه های ذیربط آشنایی پیدا می نمایند و قابلیت تعمیر انواع سیستم های خودرویی سواری و تجاری را کسب می نماید.

 

قابلیت ها و توانمدی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 1. شناخت سیستم های اصلی خودرو
 2. شناخت زیر سیستم های خودرویی
 3. تحلیل عملکرد و عیوب مجموعه های خودرویی
 4. تعمیر مجموعه های خودرویی

 

مشاغل قابل احراز:

 1. تکنسین تولید در خطوط تولید خودرو و قطعات و زیر مجموعه های خودرو
 2. تعمیرکار سیستم های مکانیکی خودرو
 3. تعمیرکار سیستم های مکاترونیکی خودرو
 4. ارزیاب عملکرد خودرو

 

ضوابط پذیرش دانشجو:

 1. دیپلم ریاضی، تجربی و فنی حرفه ای (مکانیک خودرو)
 2. برخورداری از شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

 

طول و ساختار دوره:

دوره کاردان حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی متشکل از مجموعه دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به دو بخش "آموزش در مرکز آموزش" و "آموزش در محیط کار" تقسیم می شود.

مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجراست.

این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.