تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای جلال آل احمد ، پلاک 461
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
شماره تلفن های گویای مرکز: 44294668 - 44294667
داخلی های مرکز